Tüpraş Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (12.02.2021)

Tüpraş 4Ç2020 Sonuçları (TUPRS, Öneri: EKLE, HF: 144,50TL)

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 105,80 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 144,50TL

Tüpraş’ın 4Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 376,5mn TL ile hem piyasa olasılıksi olan yaklaşık 280mn TL’nin hem de bizim olasılıkmiz olan 318mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, vergi gelirlerinin tahminimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan satış gelirleri olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Tüpraş’ın satış gelirleri 4Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %9,7 oranında gerilemenin etkisiyle, %7,6 oranında azalarak 20 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve salgın nedeniyle azalan talebe bağlı oluşan düşük marjların etkisiyle, 127mn TL’lik stok gelirine karşın (4Ç2019’da 89mn TL stok zararı) brüt kar ise %44,3 oranında azalarak 593,5mn TL’ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı da 4Ç2019’daki %4,9’dan %3’e gerilemiştir. 4Ç2020’de operasyonel giderler yaklaşık aynı düzeyde kalırken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4Ç2020’de kurlardaki gerileme kaynaklı 561,7mn TL gelir (4Ç2019’da 463,7mn TL gider) kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 619,8mn TL faaliyet karı elde edilmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,1 oranında azalarak 351,1mn TL’ye gerilemiştir. (3Ç2020’de 960,9mn TL FAVÖK kaydedilmişti). Son çeyrekte iştiraklerden 118,4mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 4Ç2019’daki 524,6mn TL’den 4Ç2020’de 852mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle son çeyrekte 112,5mn TL vergi öncesi net dönem zararı oluşmuştur. 495,9mn TL’lik vergi gelirinin katkısıyla Şirket 376,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.

Tüpraş’ın hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 110,60TL’den 144,50TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım