Türk Telekom Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (4.02.2021)

2020 4.Çeyrek Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Bloomberg / Reuters Kodu TTKOM:TI/TTKOM:IS
Fiyat (TL/hisse) 8,35
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 10,70
Potansiyel Getiri %28

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %21,7 artışla 7.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %19,6 artışla 28.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,7 artışla 3.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,3 artışla 12.9 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 288 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 149 baz puan düşüşle %43,7 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 129 baz puan düşüşle %45,6 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %155,47 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %102,8 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %32,0 artışla 3.2 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,0 düşüşle 16.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 7.650 mn TL satış geliri (kons: 7.349 mn TL-Gedik: 7.312 mn TL), 3.5 mlr TL FAVÖK (kons: 3.374 mn TL-Gedik: 3.373 mn TL) ve 1.104 mn TL net kar (kons: 1.008 mn TL-Gedik: 998 mn TL) açıklamıştır. Geniş bant segmentinin takviyelediği artan satış gelirleri 4Ç20’de satış gelirlerini takviyelerken, olasılıklerin hafif üzerinde gelen net finansal giderler ertelenmiş vergi geliri ile telafi edilmiş ve net kara katkı sağlamıştır. İnşaat gelirleri hariç gelirler, genişbant segmenti gelirlerindeki yıllık %32’lik artışla birlikte yıllık %20 artarak 7,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Pandeminin devam eden etkilerinin bir sonucu olarak yüksek talep nedeniyle dördüncü çeyrekte genişbant abone artışı 639 bin olmuştur (fiber çeyreklik: +961 bin). Bu segmentte abone başı gelirler (ARPU) %14,2 artış kaydetmiştir. Mobil segment gelirleri, çeyrek boyunca yapılan fiyat ayarlamaları ile birlikte %10,5’lik ARPU büyümesi sayesinde yıllık %13 büyüme göstermiştir. Mobil segmentte 98 bin abone artışı gerçekleşirken, 300 bin net faturalı abone kazanımı olurken, faturalı segment payı %63,8 olmuştur.

Şirketin FAVÖK’ü güçlü gelir büyümesi ve maliyet kontrol önlemleri sayesinde gelişim kaydetmiştir. Operasyonel performansın gelişimine gelire oran olarak gerileyen personel ve reklam giderleri katkı sağlamıştır. TL’da görülen değer kazanımına rağmen net finansal giderler 907 milyon TL olmuştur. 4Ç20’de artan hedge işlemleri TL’daki değer kazanımının olumlu etkisini azaltmıştır. Ancak bu etki, net karı takviyeleyen 99 milyon TL ertelenmiş vergi geliri ile kısmen karşılanmıştır. Önceki çeyrekte 17,1 milyar TL olan net borç, TL’daki değer kazanımı ile 15,4 milyar TL’ye gerilemiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin öngörülerini paylaşmıştır. Buna göre; konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık %14 artış (2020: +%17,2), konsolide FAVÖK’ün yaklaşık 15 milyar TL (2020: 13,2 milyar TL) olarak gerçekleşmesi ve konsolide yatırım harcamalarının yaklaşık 7,7 milyar TL (2020: 6,7 milyar TL) olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2021 yılı olasılıklerimize göre hisse 3,0x FD/FAVÖK ve 5,1x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım