Türk Telekom Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (5.11.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 6,75
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 10,22
Potansiyel Getiri %51

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,6 artışla 7.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %18,8 artışla 20.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7,3 artış göstermiştir.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 15,6 artışla 3.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artışla 9.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 120 baz puan düşüşle %46,6 olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 120 baz puan düşüşle %46,3 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %55,91 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %61,3 düşüşle 432.3 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %11,3 artışla 2.1 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,8 artışla 18.9 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç20’de 7.366 mn TL satış geliri (kons: 7.113 mn TL-Gedik: 7.370 mn TL), 3.477 mn TL FAVÖK (kons: 3.334 mn TL-Gedik: 3.458 mn TL) ve 432 mn TL net kar (kons: 365 mn TL-Gedik: 399 mn TL) açıklamıştır. Geniş bant segmenti kaynaklı artan satış gelirleri 3Ç20’de satış gelirlerini takviyelerken, kur artışı kaynaklı finansal giderler net karı preslamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı olasılıklerimize paralel açıklanmıştır. UFRS-12 hariç tutulduğunda şirketin satış gelirleri %19 büyüme göstererek 6,95 milyar TL olmuştur. Genişbant gelirleri %26’lık artış gösterirken, mobil gelirleri %9, uluslararası gelirler %52 terakki kaydetmiştir. Pandeminin devam eden etkilerinin bir sonucu olarak yüksek talep nedeniyle üçüncü çeyrekte geniş bantta net abone artışı 534 bin’e ulaşmıştır. Geniş bant ARPU (abone başı gelir)’daki yıllık %14’lük artış da gelirlerin gelişimine katkı sağlamıştır. Mobil segmentte ise, ağırlıklı faturalı 0,3 milyon yeni abone kazanımı olmuştur. Mobil segment ARPU’da yıllık %7 terakki sergilemiştir.

Güçlü gelir büyümesi FAVÖK’e takviye olmuştur. Çeyreklik bazda ara bağlantı maliyeTürk Lirasıeri ile ekipman ve teknoloji satış maliyeTürk Lirasıerindeki hafif artışa rağmen, güçlü gelir artışı ve görece sabit kalan personel maliyeTürk Lirasıeri, FAVÖK marjında iyileşmeye yol açmıştır. Güçlü operasyonel performansa karşın, TL’da görülen değer kaybı kaynaklı 2Ç20’de 703 milyon TL, 3Ç19’da 475 milyon TL olan finansal giderler 3Ç20’de 1,58 milyar TL ile net karı preslamıştır. TL’daki değer kaybı ve 602 milyon TL temettü ödemesi sonrası şirketin net borcu %10 artış kaydetmiştir. Şirket 2020 yılı olasılıklerini revize etmiştir. Gelir büyümesinin yaklaşık %16 (önceki: yaklaşık %13), FAVÖK’ün yaklaşık 13 milyar TL (önceki: 12,4-12,6 milyar TL) ve yatırım harcamalarının yaklaşık 6,6 milyar TL (önceki: yaklaşık 6,4 milyar TL) olması beklenmektedir. Hisse 2020 yılı olasılıklerine göre 3,3x FD/FAVÖK ve 9,0x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir