Türk Telekom Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (5.02.2021)

Genişbant segmentinin kuvveTürk Lirasıi performansı devam ederken, sonuçlar olasılıklerin üzerinde gerçekleşti

AL
Hedef Fiyat: 14.25 TL
Önceki Hedef Fiyat: 10.75 TL
Yükseliş potansiyeli: %66

Türk Telekom 4Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı döneminin 2.0x ve bir önceki çeyreğin 2.6x katında, kuvveTürk Lirasıi operasyonel performansı ve görece olarak düşük gerçekleşmiş olan efektif vergi oranı ile piyasa yaklaşık tahmini olan 958mn TL’nin ve tahminimiz 823mn TL’nin üzerinde, 1,104mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 4Ç20 satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvveTürk Lirasıi performansı ile, yıllık %21.7 (çeyreklik %3.9) artarak, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 7,272mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 7,439mn TL’nin paralelinde, 7,650mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü de yıllık %25.4 artarak 3,546mn TL’ye ulaşmış ve piyasa yaklaşık olasılıksi 3,341mn TL’nin üzerinde, ancak tahminimiz 3,533mn TL’nin paralelinde gerçekleşmiştir. 2020 sonuçlarının açıklanmasıyla Türk Telekom, 2021 yılı öngörülerini paylaşmıştır. Grup’un olasılıklerin üzerinde açıklanan 4Ç20 sonuçlarının ve kuvveTürk Lirasıi opersayonel performansını sürdürme kararlılığına işaret eden 2021 yılı olasılıklerinin, kısa dönem pay performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Genişbant segmentinde kuvveTürk Lirasıi performans – Türk Telekom’un genişbant abone bazı 4Ç20’de de oldukça kuvveTürk Lirasıi, net 639bin artarak 13.4mlyr’a ulaşmış, abone başına elde edilen aylık gelirleri de yıllık %14.3 artarak 59.4 TL’ye yükselmiştir. Grup’un toplam mobil abone sayısı ise 4Ç20’de 98bin artarak 23.2mn’a ulaşmış, mobil abone başına elde edilen aylık gelirler, abone komdurumunun olumlu gelişimi ile yıllık %10.6 artarak 36.9 TL’ye ulaşmıştır. Böylelikle Grup’un 4Ç20 konsolide satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvveTürk Lirasıi performansı ile, yıllık %21.7 (çeyreklik %3.9) artarak 7,650mn TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü de yıllık %25.4 oranında artarak 3,546mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, yıllık 1.3 y.p. artış göstermiş, ancak bir önceki çeyreğe kıyasla 0.9 y.p. azalarak hesaplamalarımıza göre %46.3 olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net finansal giderleri 4Ç20’de yıllık %17.7 artışla (çeyreklik %24.8 azalışla) 1,028mn TL olarak gerçekleşmiş ve görece olarak düşük bir efektif vergi oranı ile (4Ç20: %6.6, 4Ç19: %17.6, 3Ç20: %22.1) net karı yıllık 2.0x ve çeyreklik 2.6 artarak 1,104mn TL olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un konsolide net borcu 4Ç20 sonunda 16.2mlyr TL’ye (3Ç20-sonu: 18.9mlyr TL), ve net borç/FAVÖK oranı 1.15x’e gerilemiştir (3Ç20 sonu: 1.35x). Bunun yanında, Grup’un, 3Ç20 sonunda US$211mn olan net açık yabancı para durumu, 4Ç20 sonu itibarıyla US$46mn uzun duruma dönüşmüştür.

Hedef fiyatımızı yukarı yönde revize etmekte ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom, 2021 yılında satış gelirlerinin %14 büyümesini, FAVÖK’ünün 15mlyr TL ve yatırım harcamaların yaklaşık 7.7mlyr TL düzeysinde gerçekleşmesini beklemektedir. Değerlememizi güncelleyerek, Şirket’in kuvveTürk Lirasıi operasyonel performansı ve özellikle azalan borçluluğu ve döviz açık durumu nedeniyle Türk Telekom payları için 12 aylık 14.25 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Grup payları, tahminlerimize göre 2021T 3.1x FD/FAVÖK çarpanıyla, yurt dışı benzerlerinin 5.5x olan basınnına kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

Kaynak: Şeker Yatırım