Türk Telekom Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (6.11.2020)

Genişbant segmenti kuvveTürk Lirasıi performans gösterirken, artan kur farkı giderleri net karlılığı presladı

AL
Hedef Fiyat: 10.35 TL
Önceki Hedef Fiyat: 10.15 TL
Yükseliş potansiyeli: %52

Türk Telekom’un 3Ç20 net karı, Grup’un bu dönemde belirgin kur farkı giderleri kaydetmiş olması nedeniyle, yıllık %61 ve çeyreklik %56 azalışlarla 432mn TL net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, Grup’un yüksek miktarda gerçekleşmesi beklenen net finansal giderlerinin, olasılıklerin görece olarak altında gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasa yaklaşık tahmini olan 400mn TL’nin ve tahminimiz 357mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Grup’un 3Ç20 operasyonel performansı, sabit genişbant segmentinde kaydedilen kuvveTürk Lirasıi büyüme ve mobil segmentindeki görece iyileşme ile sağlamlığını korumuş ve olasılıkler dahilinde gerçekleşmiştir. Türk Telekom, 3Ç20 sonuçlarının açıklanmasıyla 2020 yılına dair öngörülerini yukarı yönde revize etmiştir. Grup’un yukarı yönde güncellenmiş olan 2020 yılına dair olasılıklerinin ve açıklanan sonuçlarının pay performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Genişbant segmentinde kuvveTürk Lirasıi performans – Türk Telekom’un genişbant aboneliklerinde 3Ç20’de de kuvveTürk Lirasıi, net 534bin artış kaydetmiş, toplam genişbant abone sayısı 12.8mn’a ulaşmıştır. Bu segmentte abone başına elde edilen aylık gelirler de yıllık bazda kuvveTürk Lirasıi, %14.0 oranında artarak 57.1 TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20’de COVID-19 salgınına karşı getirilen harekeTürk Lirasıilik kısıTürk Lirasıamalarının kaldırılmasıyla Grup’un mobil abone sayısı 269bin artarak 23.1mn’a ulaşmıştır. Mobil abone başına elde edilen aylık gelirler yıllık bazda %7.1 artış göstermiştir. Böylelikle konsolide satış gelirleri 3Ç20’de yıllık %18.6 oranında artarak piyasa yaklaşık olasılıksi olan 7,123mn TL’nin ve tahminimiz 7,286mn TL’nin paralelinde, 7,366mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un 3Ç20 FAVÖK’ü de yıllık %15.7 artarak 3,477mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa yaklaşık olasılıksi olan 3,356mn TL’nin ve tahminimiz 3,459mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, kuvveTürk Lirasıi bir baz dönem üzerine yıllık 1.2 y.p. gerileyerek (çeyreklik 0.8 y.p. artışla) 3Ç20’de %47.2 olarak gerçekleşmiştir. Net finansal giderler, döviz açık durumu ve 3Ç20’de döviz kurlarının seyri nedeniyle belirgin artış göstererek 1,367mn TL olarak gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı %22.1’e yükselmiş (3Ç19: %17.0); böylelikle net kar, yıllık %61.3 azalışla 432mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un dönem sonunda konsolide net borcu 18.9mlyr TL’ye (2Ç20-sonu: 17.0mlyr TL); net borç/FAVÖK oranı ise, Şirket hesaplamasına göre 1.35x’e yükselmiştir (2Ç20 sonu: 1.31x).

“AL” önerimizi sürdürmekteyiz. Türk Telekom, 9A20’deki kuvveTürk Lirasıi performansına dayanarak, 2020 yılına dair öngörülerini revize etmiştir. Grup, UFRYK hariç satış gelirlerindeki artış olasılıksini %13’ten %16’ya, FAVÖK olasılıksini ise 12.4mlyr TL -12.6mlyr TL’den 13.0mlyr TL’ye yükseltmiştir. Türk Telekom ayrıca, 2020 yılı için planlanan yatırım tutarını da 6.4mlyr TL’den 6.6mlyr TL’ye yükseltmiştir. Tahminlerimizi Grup’un öngörülerini de dikkate alarak güncelleyerek Türk Telekom payları için 12 aylık 10.35 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi yinelemekteyiz. Grup payları, tahminlerimize göre 2020T 3.0x FD/FAVÖK çarpanıyla, yurt dışı benzerlerinin 5.6x olan basınnına kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir