Türk Telekom Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (5.02.2021)

Türk Telekom 4Ç2020 Sonuçları (TTKOM, Öneri: AL, HF: 11,30TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 8,58 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 11,30 TL

Türk Telekom’un 4. çeyrek net dönem karı 1.104mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa olasılıksi 995mn TL, bizim olasılıkmiz ise 940mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada olasılıkmizden yüksek gelen satış gelirleri etkili olmuştur.  Şirket 4Ç2019’da 544,6mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Türk Telekom’un 4Ç2020 satış gelirleri %21,7 artışla 7.650mn TL’ye yükselirken, brüt kar %16,8 artarak 3.511mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,9 puan azalışla %45,9’u göstermiştir. Operasyonel giderler %14,1 artmış ve 1.579mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4. çeyrekte 236,6mn TL gelir yazılmıştır. 4Ç2019’da diğer faaliyeTürk Lirasıerden 120,9mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %44,6 artarak 2.169mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 4,5 puan artışla %28,4’e yükselmiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü 4Ç2019’daki 2.828mn TL’den 4Ç2020’de 3.546mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,3 puan artışla %46,3’ü göstermiştir. Yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gelirler 129,4mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 88mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 2.210mn TL ile 4Ç2019’un %44 üzerinde gerçekleşmiştir.

Finansman tarafında 1.028mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2019’da 873,5mn TL’lik net finansman gideri kaydetmişti. 3Ç2020 itibarıyla 211mn USD olan net açık yabancı para durumu, 4Ç2020 itibarıyla 46mn USD uzun durum ile pozitife dönmüştür.

Şirketin vergi öncesi karı 1.182mn TL olurken, 78mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 1.104mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 661,3mn TL, net dönem karı ise 544,6mn TL idi.

4.çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı net dönem karı 3.178mn TL’yi göstermiştir. 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL idi.

Türk Telekom’un hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 10,25TL’den 11,30TL‘ye yükseltiyor ve şirket için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım