Türk Telekom Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (9.11.2020)

Türk Telekom 3Ç2020 Sonuçları (TTKOM, Öneri: AL, HF: 10,25TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 6,79 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 10,25TL

Türk Telekom’un 3. çeyrek net dönem karı 432,3mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa olasılıksi 372mn TL, bizim olasılıkmiz ise 365mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada olasılıkmizden düşük gerçekleşen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 3Ç2019’da 1.117mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Türk Telekom’un 3Ç2020 satış gelirleri %18,6 artışla 7.366mn TL’ye yükselirken, brüt kar %14 artarak 3.443mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,9 puan azalışla %46,7’yi göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 3Ç2020’de 49,5 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %9,9 artmış ve 1.350mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden 3. çeyrekte 180mn TL gider yazılmıştır. 3Ç2019’da diğer faaliyeTürk Lirasıerden 23mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %5,4 artarak 1.912mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 3,3 puan azalışla %26’ya gerilemiştir.

Türk Telekom’un FAVÖK’ü 3Ç2019’daki 3.005mn TL’den 3Ç2020’de 3.477mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,2 puan azalışla %47,2’yi göstermiştir. Yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gelirler 80,8mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 71,3mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 1.922mn TL ile 3Ç2019’un %5,9 üzerinde gerçekleşmiştir.

Finansman tarafında 1.367mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2019’da 467mn TL’lik finansman gideri kaydetmişti. 2Ç2020 itibarıyla 376mn USD olan net açık yabancı para durumu, 3Ç2020 itibarıyla 211mn USD’ye gerilemiştir.

Şirketin vergi öncesi karı, yüksek finansman gideri sonrasında 555,1mn TL olurken, 122,8mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 432,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 1.347mn TL, net dönem karı ise 1.117mn TL idi.

Şirket 2020 yılı öngörülerini revize etmiştir. Şirketin gelir artışı öngörüsü yaklaşık %16 (önceki %13) olup FAVÖK olasılıksi yaklaşık 13 milyar TL’dir. Önceki FAVÖK olasılıksi 12,4-12,6 milyar TL aralığında idi. Yatırım harcamaları olasılıksi ise fiber yatırımlarda artışın devam etmesi ve elsonuçşsiz kur harekeTürk Lirasıerinin etkisiyle 6,4 milyar TL’den 6,6 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir