Turkcell Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (22.02.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 17,08
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 22,10
Potansiyel Getiri %29

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %19,5 artışla 7.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %17,8 artışla 28.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %15,1 artışla 3.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %17,2 artışla 12.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 305 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 163 baz puan düşüşle %43,1 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 22 baz puan düşüşle %44,6 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7,55 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 72,3 artışla 1.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %30,5 artışla 4.2 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,6 artışla 9 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 7.872 mn TL satış geliri (kons: 7.649 mn TL-Gedik: 7.717 mn TL), 3.243 mn TL FAVÖK (kons: 3.162 mn TL-Gedik: 3.202 mn TL) ve 1.302 mn TL net kar (kons: 1.109 mn TL-Gedik: 1.104 mn TL) açıklamıştır. Yüksek data kullanımı kaynaklı mobil segmentte güçlü gelir artışı ve mobil faturalı abone kazanımı şirketin operasyonel performansını takviyelerken, ertelenmiş vergi gelirleri net kara katkı sağlamıştır. 4Ç20’de net 464 bin mobil faturalı abone kazanımı ile bu segmentte toplam abone sayısı 2020’de 22 milyon (2019: 20,4 milyon) olmuştur. Abone başına gelir (ARPU)’in yıllık %10,7 artış kaydetmesi de satış gelirlerinin artışına takviye olmuştur. Tüm aboneler için kullanıcı başına 13GB’a ve 4,5GB aboneleri için kullanıcı başına 14,9GB’a ulaşan yüksek sonuç kullanımı da gelirlere takviye olmuştur. 2Ç20’de 36 bin, 3Ç20’de 45 bin olan fiber segment abone kazanımı ise 4Ç20’de 65 bin ile gelirlere katkı sağlamıştır. Dijital iş hizmeTürk Lirasıerindeki güçlü performans sayesinde kurumsal segment gelirleri de yıllık %26 artış kaydetmiştir. Ukrayna operasyonlarının artan katkısı ve kur etkisi sonrası uluslararası segment gelirleri yıllık %33 terakki göstermiştir. Güçlü gelir artışı ve maliyet kontrolleri sonrası şirketin FAVÖK’ü büyüme sergilemiştir.

Kur kayıpları ve artan faiz oranları sonrası 4Ç19’da 214 milyon TL, 3Ç20’de 295 milyon TL olan net finansal giderler 4Ç20’de 382 milyon TL’ye yükselmiştir. 4Ç20’de 448 milyon TL (689 milyon TL’lik kısmı Lifecell’den) ertelenmiş vergi geliri elde eden şirketin net karı yıllık bazda güçlü artış kaydetmiştir. Ertelenmiş vergi geliri etkisi ve tek seferlik giderler hariç tutulduğunda şirketin net karı, büyük ölçüde piyasa olasılıklerine paralel olarak 1.025 milyon TL olmuştur. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini paylaşmıştır. Buna göre; 2021 yılı için %14-%16 gelir büyümesi (2020: %15,8), yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK (2020: 12,3 milyar TL) gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir. Şirketin 2021 yılı FAVÖK olasılıksi, 13,9 milyar TL olan olasılıkmize paraleldir. Hisse 2021 olasılıklerine göre 3,3x FD/FAVÖK ve 7,0x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım