Turkcell Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (9.11.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 16,12
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 19,91
Potansiyel Getiri %24

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,1 artışla 7.5 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %17,2 artışla 20.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,5 artış göstermiştir.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 16,3 artışla 3.4 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18,0 artışla 9.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 265 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 69 baz puan düşüşle %46,2 olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 30 baz puan artışla %45,1 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %42,15 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %51,1 artışla 1.2 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı % 17,8 artışla 2.9 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,3 artışla 8.6 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç20’de 7.451 mn TL satış geliri (kons: 7.406 mn TL-Gedik: 7.390 mn TL), 3.395 mn TL FAVÖK (kons: 3.196 mn TL-Gedik: 3.186 mn TL) ve 1.211 mn TL net kar (kons: 1.051 mn TL-Gedik: 1.158 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı piyasanın ve bizim olasılıklerimizin üzerinde açıklanmıştır. Abone başı gelir (ARPU) performansı ve yıllık %51 terakki gösteren güçlü data kullanımı satış gelirlerinin artışına neden olarak finansallara takviye olmuştur. 3Ç20’de 307 bin faturalı abone kazanımı olurken, ARPU yıllık %13 artışla 48,2 milyon TL’ye yükselmiştir. Fiber tarafta 45 bin yeni abone kazanımı ile 9A20’de 144 bin aboneye ulaşılırken, sabit segment ARPU yıllık %11 büyüme göstermiştir. Böylelikle toplamda gelirlerin %87’ini oluşturan Türkiye gelirleri %18, %9’unu oluşturan uluslararası gelirler %9 artış kaydetmiştir. Finans ve spor bahis faaliyeTürk Lirasıerinin olumsuz etkisiyle gelirlerin %4’ünü oluşturan diğer iştirak gelirleri 344 milyon TL’ye gerilemiştir. Finans ve spor bahis faaliyeTürk Lirasıerini hariç tuttuğumuzda şirketin konsolide gelirleri yıllık %19 artış göstermiştir.

Güçlü gelir artışı FAVÖK’ü takviyelerken, ekipman satış giderleriyle yükselen maliyeTürk Lirasıer, düşük genel ofis giderleri, seyahat harcamaları ve satış&pazarlama giderleri ile telafi edilmiştir. Düşük faiz giderleri ve hedge işlemleri sonrası net finansal giderler 521 milyon TL’den 294 milyon TL’ye gerilemiştir. Şirketin nakit akışı da gelişim göstermiş olup, 3Ç20’de 1 milyar TL ile 9A20’de 2,6 milyar TL olmuştur. TL’daki değer kaybı kaynaklı şirketin konsolide net borcu hafif artış kaydetmiştir. Şirket 2020 olasılıklerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre, gelir büyümesi olasılıksi %14-%15 (önceki: %10-12), FAVÖK marjı hedefi % 41-%42 (önceki: %40-42), ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı olasılıksi ise ~%19’dır (önceki: %17-19). Güçlü 9A20 performansı sonrası şirketin yıl sonu olasılıklerine ulaşabileceğini düşünüyoruz. Hisse 2020 yılı olasılıklerine göre 3,6x FD/FAVÖK ve 9,6x F/K ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir