Turkcell Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (9.11.2020)

TCELL – 3Ç20 Bilanço Analiz

Kapanış Fiyatı:  16,12 TL
Hedef Fiyat: 26 TL

Turkcell (TCELL) 3Ç20’de analist olasılıklerinin üzerinde 1.210 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %51, çeyreklik %42 artış sağladı. Beklentiler 1.040 milyon TL düzeysindeydi. Kardaki artışta güçlü ciro büyümesi, Pandemi nedeni ile faaliyet giderlerinin geçen yıla kıyasla daha düşük oluşması, ARPU gelirlerindeki %14 büyüme ve kur farkı gelirleri etkili oldu. 3Ç’de oluşan koşullar nedeni ile oluşan 1.561 milyon TL net finansal giderler ise pres oluşturdu. Finansal giderlerdeki artışa rağmen güçlü ciro artışını ve sonuçmlilikteki terakki pozitif.

Satış gelirleri 3Ç20’de yıllık %18, çeyreklik %11 artışla 7.435 milyon TL olurken olasılıklere paralel oluştu. Faturalı abone oranındaki artış ve daha yüksek sonuç kullanımı ile takviyelenen güçlü ARPU performansı, digital kanal satışları ve daha yüksek cihaz satışları büyümedeki temel etken oldu. Türkiye gelirleri grup gelirlerinin %87’sini oluşturdu ve güçlü seyretti. Brüt Kar Marjı %32.2 ile geçen yıla göre 4.3 puan geriledi. Bu gerilemedeki neden cihaz satışlarının artmasının getirdiği artan maliyet pressı oldu.

FAVÖK olasılıklerin üzerinde 3.442 milyon TL olurken, yıllık %16, çeyreklik %17 büyüdü. Beklenti 3.192milyon TL düzeysindeydi. FAVÖK Marjı %46.2 düzeysinde oldu. Güçlü gelir büyümesi ve Pandemi dönemindeki güçlü maliyet kontrolü, ARPU’daki yıllık %14 büyüme bu artışta etkili oldu.

Eylül sonu itibari ile net borç 7.416 milyon TL olurken, net borç / favök oranı 0.8x düzeysinde yatay kaldı. Cari oran 1.92x ile ideal düzeynin üzerinde. TCELL 3Ç202’de 1 milyar TL serbest nakit akışı yarattı ve güçlü nakit akışını sürdürdü.

Şirket’in hedge işlemleri sonrası 31 milyon $ döviz fazlası bulunuyor.

9 Aylık Dönem

Bu sonuçlarla TCELL 2020 yılının 9 aylık dönemini %18 artışla 2.935 milyon TL düzeysinde kapadı. Gelirleri %17 artışla 20.618 milyon TL olurken, FAVÖK %18 yükseldi ve 9.294 milyon TL oldu. Şirket 9 aylık dönemde %31.3 Brüt kar marjı ve %45 FAVÖK Marjı ile çalıştı. Şirket 2017 ve öncesinde yaklaşık %30-35 FAVÖK Marjını son iki yıldır %45 düzeysinde sürdürüyor. Şirket yılın 9 ayında 2.6 milyar TL serbest nakit akışı sağladı. Aynı dönemde hazır değerlerini 3.2 milyar TL arttırmayı başardı.

3Ç20’de 382 bin mobil abone kazanımı sağlarken, bunun 317 bin kişisi faturalı abone bazında oldu. Toplam abone sayısı Eylül sonunda 36.9 milyon oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam abone 37.3 milyon düzeysindeydi. Özellikle pandeminin etkisiyle fiber, Super Box, Kablo ve IPTV aboneliklerinde agresif artışlar gerçekleşti. Toplam abonenin en büyük ağırlığını mobil abone oluşturuyor.

3 Ana Odak Noktası

Bilindiği gibi TCELL kendisine üç stratejik büyüme alanı belirlemişti. Bunlardan ilki digital servisler olan TV+, read ve Bip alanlarında gelir büyümesi %28 oldu. İkincisi Digital İş Çözümleri olan çoklu bulut servisi, digital imza, digital arşiv gibi alanlarda gelir büyümesi %40 olurken, üçüncü strateijk odak noktası Techfin olan Paycell alanında gelir büyümesi yıllık %85 oldu.

Bu üç ana odak noktasının toplam gelir içerisindeki payları henüz düşük. Digital servisler %4, Digital İş çözümleri %6 ve Techfin %3 paya sahip. Ancak bu alanlardaki FAVÖK Marjlarının çok yüksek düzeylerde olması ve büyüme hızlarının agresif olması TCELL için geleceğe yönelik en önemli hikaye. Uzun vadede toplam gelirdeki paylarının yükselmesi ile Şirket’in karlılığı yükselebilir. Bu iyi bir hikaye olabilir.

Ortaklık Yapısı Sadeleşti

TCELL’in ortaklık yapısı ise TVF’nun alımları ile sadeleşti. Son durumda TVF %26.2, Letter One (Imtis H.) %24.8 ve halka açıklık %49 şekline girdi. Bu gelişimi uzun yıllar süren ortaklar arasındaki ihtiyalın sona ermesi ve etkin kurumsal yönetim açısından olumlu buluyoruz. Bu yapı ile TVF’nun 9 yönetim kurulu üyesinden 5’in seçiminde imtiyaz sahipliği bulunuyor.

Hedeflerini Yukarı Revize Etti

Şirket güçlü sonuçların ardından gelir büyüme olasılıksini %10-12’den %14-15 düzeysine, FAVÖK Marjını %40-42 ‘den %41-42 düzeysine revize etti.

Değerlendirme

TCELL için gelir büyümesi ve ARPU sonuçm artışını pozitif karşılıyoruz. Diğer yandan stratejik odak noktaları olan digital segmenTürk Lirasıerdeki büyümenin gelirlere ve karlılığa pozitif katkısını olumlu karşılamakla birlikte uzun sürelide Şirket için değer yaratacak önemli bir gelişme olarak görmekteyiz. Hisse son üç ayda rölatif olarak BIST100 Bist100inin %4 gerisinde kaldı. Diğer yandan tarihsel piyasa çarpanlarına göre fiyatının makul olduğunu görmekteyiz.

Şirket’in 2020 yılını %14.5 gelir büyümesi ile 27.476 milyon TL satış geliri ve %15 artışla 12.364 milyon TL FAVÖK ile kapatmasını bekliyoruz. FAVÖK Marjının %45 ile güçlü düzeysini korumasını öngörmekteyiz. Bu olasılıklere paralel İNA yaklaşımına göre TCELL için 12 aylık fiyat hedefimiz 26 TL olarak belirleniyor. Borsa fiyatı olan 16.10TL kapanışa göre %61 gibi cazip bir terakki potansiyeli bulunuyor.

Kaynak: İntegral Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir