Turkcell Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (20.01.2021)

Defansif, büyüyor ve değerinin altında

Turkcell (AL, Hedef: TRY 23.60)
Getiri Potansiyeli: 42%

 Turkcell , COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitim ve çalışma gibi nedenlerle artan data kullanımı nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerden görece olarak en az etkilenen şirkeTürk Lirasıer arasındadır. Şirket’in 2021 yılında da sağlıklı büyüme ve dayanıklı operasyonel performansını sürdürebileceğini tehmin etmekteyiz. Ayrıca, TVF’nin Şirket paylarının %26.2’sini satın alarak kontrol sahibi olmasını, önceki hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkları giderici olması ile birlikte olumlu değerlendirmekteyiz. Turkcell payları performansı, 4Ç20’de IMTIS Holding’in %5 oranındaki paylarını satmış olması ile pres altında kalmıştır, ancak IMTIS Holding’in kalan payları üzerinde 1 yıllık satmama taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle, paylar üzerindeki presnın da azalmasını beklemekteyiz.

 Benzerlerine kıyasla iskontolu işlem görüyor – Turkcell payları, tahminlerimize göre benzerlerinin 2020T ve 2021T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla sırasıyla %32 ve %39 iskonto ile işlem görmektedirler. Şirket payları için sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklarla kullandığımız İNA ve benzerlerine görece değlerlemelerimizi, risksiz faiz oranı ve piyasa risk primi varsayımlarımızda yaptığımız 50 baz puan indirimler ile güncelleyerek 12 aylık 23.60 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz.

 Abone bazını kuvveTürk Lirasıendiriyor – Turkcell, mobil abone pazarında halihazırda en yüksek (9A20 sonu: %40.7) paya sahip olup, COVID-19 salgınına ragmen abone bazında net 0.9mn artış kaydetmiştir. Salgın sürecinde artan data ve dijital hizmeTürk Lirasıer kullanımı, faturalı hat abonelerinin toplam abone sayısı içerisindeki payının 9A20 sonunda %63.8’e yükselmiş olması (9A19 sonu: %56.4) ile Grup’un 9A20’de Türkiye’de mobile abone başına elde ettiği aylık gelir, yıllık bazda %14.4 oranında artarak 44.7 TL yaklaşıksında gerçekleşmiştir. Grup’un konsolide satış gelirleri böylelikle 9A20’de yıllık bazda %15.1 oranında artarak 21.3mlyr TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı da maliyet önlemlerinin de etkisiyle yıllık bazda 0.9 y.p. artarak %42.5’e ulaşmış ve FAVÖK’ü yıllık bazda %17.7 oranında yükselerek 9.0mlyr TL’ye ulaşmıştır. Turkcell’in net finansal giderlerindeki artış ise riskten korunma önlemleriyle görece olarak sınırlandırılabilmiştir. Grup’un net karı böylelikle yıllık bazda %17.8 oranında artark 2.9mlyr TL’ye ulaşmıştır. Net borç/FAVÖK oranı ise 9A20 sonunda 0.8x’e gerilemiştir.

 Turkcell’in 2021 yılında da dayanıklı operasyonel performansını korumasını beklemekteyiz. Uzaktan eğitim ve çalışma ile data ve dijital hizmeTürk Lirasıer kullanımıındaki artış eğiliminin tüketim davranışları üzerindeki etkisiyle, önümüzdeki dönemlerde de data kulllanımındaki artışın ve faturalı hat dönüşümünün devam edebileceğini düşünmekteyiz. Şirket’İn 2020 hedeflaerıne ulaşabileceğini ve 2021 yılında da dayanıklı opersyonel performansını sürdürebileceğini tahmin etmekteyiz.

 Riskler – Rekabette olası artış, olasılıklerin altına abone ve abone başına aylık geir artışı, olasılıklerin üzerinde faaliyet ve yatırım giderleri, Şirket aleyhine regülatör ya da diğer otorilerce sonuçlebilecek kararlar, aşağı yönde ana riskleri oluşturmaktadır

Kaynak: Şeker Yatırım 2021 Strateji Raporu