Turkcell Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (9.11.2020)

Beklentilerin üzerinde, kuvveTürk Lirasıi sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 23.15 TL
Önceki Hedef Fiyat: 21.80 TL
Yükseliş potansiyeli : %44

Turkcell, 3Ç20’de yıllık bazda %51.1 ve çeyreklik %42.1 oranında kuvveTürk Lirasıi artışlarla, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1,072mn TL’nin ve tahminimiz 1,064mn TL’nin üzerinde, 1,211mn TL net kar açıklamıştır. Turkcell’in opersayonel ve net karlılığı olasılıklerin üzerinde gerçekleşmiş, ve Grup, kuvveTürk Lirasıi 9A20 sonuçları ile 2020 yılına dair öngörülerini yukarı yönde revize edilmiştir. Beklentilerin üzerinde açıklanan sonuçların ve yukarı yönde güncelleniş olan 2020 yılına dair öngörülerin Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

KuvveTürk Lirasıi mobil abone alımları ve mobil birim gelirlerinde sağlam artış – Turkcell, 3Ç20’de toplam net 382bin adet abone alımı gerçekleştirmiştir. Abone başına elde edilen aylık gelirleri (M2M) hariç) de artan data ve dijital hizmeTürk Lirasıer kullanımı ile yıllık bazda %14.0 artarak 52.0 TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide satış gelirleri, abone komdurumunu içerisinde faturalı hat abonelerinin artması ve abone başına elde edilen gelirlerdeki artışa dayanarak yıllık bazda %16.1 artarak, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 7,416mn TL’nin ve tahminimiz 7,399mn TL’nin paralelinde, 7,649mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK’ü ise 3Ç20’de yıllık bazda %19.6 büyüyerek 3,394mn düzeysinde, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 3,178mn TL’nin ve tahminimiz 3,158mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, görece olarak azalan satış ve pazarlama ve genel yönetim giderlerinin etkisiyle, yıllık bazda 1.3 y.p. ve çeyreklik 3.6 y.p. artarak 3Ç20’de %44.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Grup’un net diğer faaliyet gelirleri 1,213mn TL (3Ç19: -398mn TL) ve net finasal giderleri yıllık 7.5x artışla 1,561mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle, büyük ölçüde kuvveTürk Lirasıi opersyonel performansı ve finansal risk yönetiminin etkisiyle Turkcell’in 3Ç20 net karı yıllık bazda %51.1 (çeyreklik %42.1) oranında artarak 1,211mn TL’ye ulaşmıştır. Grup’un konsolide net borcu dönem sonunda hesaplamalarımıza göre 8.6mlyr TL’ye ulaşmış, net borç/FAVÖK oranı ise 0.8x düzeysinde gerçekleşmiştir.

2020 yılına dair olasılıkler yukarı yönde revize edildi – Turkcell, 2020 yılında satış gelirlerindeki büyüme olasılıksini %10-%12 aralığından %14-%15 aralığına, FAVÖK marjı olasılıksini %40-%42 aralığından %41-%42 aralığına, FVÖK marjı olasılıksini %19-%20 aralığından %20-%21 aralığına revize etmiştir. Grup, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranını da %19 olarak güncellemiştir (önceki olasılık %17-%19). Bu olasılıkler ışında tahminlerimizi güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 23.15 TL hedef fiyat belirlemekteyiz.

Hedef fiyatımızı yukarı yönde güncelleyerek AL önerimizi sürdürmekteyiz – Turkcell’in 2020 yılında net 1mn abone kazanımı hedefine yaklaşabileceğini, abone başına elde edilen birim gelirlerdeki artışın enflasyona yakınsamaya devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Tahminlerimizi Grup’un 3Ç20 sonuçlarının açıklanması ve 2020 yılına dair olasılıklerinin ışığında güncelleyerek Turkcell payları için 12 aylık 23.15 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Grup payları hâlihazırda tahminlerimize göre 2019T 3.5x, yurt dışı eşlenikleri ise 5.6x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedirler. AL önerimizi yinelemekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir