Turkcell Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (23.02.2021)

Turkcell 4Ç2020 Sonuçları (TCELL, Öneri: AL, HF: 24,00TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fİyatı: 16,56 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 24,00 TL

Turkcell’in 2020 yılı 4. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 1.302mn TL ile hem 1.173mn TL’lik bizim olasılıkmizin hem de 1.109mn TL’lik piyasa olasılıksinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri olasılıkmize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. 4Ç2019’da şirketin ana ortaklık net dönem karı 755,6mn TL idi.

Şirketin 2020 4. çeyrek toplam hasılatı 2019 4. çeyreğe göre %17,8 artışla 7.872mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, artan sonuç ve dijital servis kullanımı ile genişleyen faturalı abone bazı etkisiyle takviyelenen güçlü Turkcell Türkiye performansına ek olarak dijital kanal satışları ve kurumsal projeler ile takviyelenen daha yüksek cihaz gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Toplam maliyeTürk Lirasıer %20,9 artarken, brüt kar %10,9 artışla 2.299mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1,8 puan azalarak %29,2 olmuştur.

4Ç2020 operasyonel giderleri 2019’un aynı dönemine göre %1,5 artmıştır. 4Ç2020’de diğer faaliyeTürk Lirasıerden 578,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece, 4Ç2020 faaliyet karı 4Ç2019’a göre %42,7 azalışla 1.109mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 14,9 puanlık azalışla %14,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket’in 2020 yılı 4. çeyrek FAVÖK’ü 2019’un aynı dönemine göre %17,8 artışla 3.243mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise değişmeyerek %41,2 olarak gerçekleşmiştir. 25,6mn TL’lik net yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gider ve 79,5mn TL’lik TFRS 9’a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 999,1mn TL’yi göstermiştir.

Şirketin 4Ç2020 net finansman giderleri 144,6mn TL olmuştur. 4Ç2019’daki net finansman gideri 904,8mn TL idi. 486,5mn TL’lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 4Ç2019’a göre %72,3 artarak 1.302mn TL olmuştur.

Turkcell’in hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 19,75TL’den 24,00TL‘ye yükseltiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım