Vestel Elektronik Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (9.11.2020)

3Ç20 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 19,19 TL
Hedef Fiyat: 25,70 TL
Getiri Potansiyeli: %34

 Beklentilerin üzerinde net kar rakamı. Vestel Elektronik, yılın üçüncü çeyreğinde, bizim olasılıkmiz olan 327,1 milyon TL’nin %13,9, yaklaşık piyasa olasılıksi olan 351,1 milyon TL’nin de %6,1 üzerinde, yıllık %228 artışla 372,5 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net karda, tahminimizin üzerinde açıklanan operasyonel kar etkili oldu.

 Satış gelirleri yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. 3Ç20’de net satış gelirleri, bizim olasılıkmiz olan 5.346 milyon TL’nin %3,9, yaklaşık piyasa olasılıksi olan 5.415 milyon TL’nin de %2,6 üzerinde, yıllık %32,8 artarak 5.553 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. TV segmentinde artan iç satışlar ve olumlu kur etkisi; beyaz eşya segmentinde ise yurt içi satışlarda artış, ihracatta toparlanma ve rekabetçi TL, yıllık bazda güçlü artış gösteren satış gelirlerinde etkili oldu. Segment bazında ise, TV ve elektronik satışları 3Ç20’de yıllık %15,4 artışla 2.249 milyon TL; beyaz eşya satışları da yıllık %48,0 artışla 3.305 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. Şirketin konsolide brüt kar marjı 3Ç20’de yıllık bazda 6,0 puan artışla %30,0 düzeysinde gerçekleşirken; TV ve elektronik ile beyaz eşya segmenti brüt kar marjları sırasıyla 0,7 puan azalış ve 10,4 puan artışla %22,8 ve %34,9 olarak gerçekleşti.

 FAVÖK olasılıklerin hafif üzerinde. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, bizim olasılıkmiz olan 969,9 milyon TL’nin %9,6, yaklaşık piyasa olasılıksi olan 1.003,5 milyon TL’nin de %5,9 üzerinde, yıllık bazda %109,1 artışla 1.063 milyon TL düzeysinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 3Ç20’de olumlu kur etkisi ve takviyeleyici ham madde fiyaTürk Lirasıarı eşliğinde yıllık 7,0 puan terakki ile %19,1 düzeysinde gerçekleşti.

 Net finansman geliri net karı takviyeledi. Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur geliri kaynaklı 220,8 milyon TL’lik net finansman geliri net karı takviyelerken, çoğunlukla kur kaynaklı 569,0 milyon TL’lik esas faaliyeTürk Lirasıerden net diğer gider ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaynaklı 51,7 milyon TL gider net kar üzerinde pres yarattı.

 Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hem bizim hem de yaklaşık piyasa olasılıksinin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde güncellemeye gidiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz revizyonlara ek olarak benzer şirket modelimizi de güncellememiz neticesinde, Vestel Elektronik için 12-aylık hedef fiyatımızı 22,00 TL’den 25,70 TL’ye yükseltiyor; AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir