Yapı Kredi Bankası Hisse Önerisi / Dinamik Menkul – (4.02.2021)

4. Çeyrek finansallarında piyasa olasılıklerine paralel net kar açıklayan YKB, pandemiye rağmen bir önceki yıla göre net karını %41 oranında artırdı.

Öneri AL
Hisse Fiyatı, TL 3,01
Hedef Hisse Fiyatı, TL 3,90
Yükselme Potansiyeli 29%

– Yapı Kredi Bankası 4Ç20 solo finansallarında piyasa olasılıksine paralel 765 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı 3Ç20’ye kıyasla %59 daralırken, düşük baz etkisinden dolayı 4Ç20’ye göre %191 artış kaydetti. 4Ç20’de özsermaye karlılığı ise %6.5 oldu. 2020 yılının tamamında ise bankanın kar rakamı yıllık bazda %41 artarak 5,080 milyon TL düzeysine yükselirken, özsermaye karlılığı da % 11.5 olarak gerçekleşti.

– YKB için önerimiz AL hedef fiyatımız ise 3.90 TL’dir. 2021 tahminlerimize göre 0.48x F/DD ve 4.22x F/K çarpanları ile işlem gören YKB’yi yüksek sermaye yeterlilik oranları (SYR:%18.2 ve Çekirdek SYR:%15.0), yüksek karşılıkları (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %17.5 ve %69.4) ve bireysel segmentteki ağırlığı nedeniyle sektöre kıyasla 2021’de daha az marj daralması sağlayabileceği için beğeniyoruz.

– Bireysel kredilerin domine ettiği çeyreklik %2.4 TL kredi büyümesi. 4Ç20’de bireysel kredilerdeki büyüme toplam TL kredi büyümesini domine etmiştir. Konut kredilerindeki sınırlı %1.4 daralmaya rağmen, taşıt kredileri düşük bazın da etkisine bağlı olarak %59, tüketici kredileri %10 kredi kartı kredileri ise %7 oranında çeyreksel dönemde artış göstermiştir. Ticari krediler ise bir önceki çeyrek düzeysine paraleldir. Döviz kredilerinde ise yıl genelinde olduğu şekilde %2.9 kadar bir çeyreksel daralma var, bu da yıllık daralmayı %6.2’ye getirmiştir. YKB’nin 2021 yılında TL kredi ve kısmen bireysel segment ağırlıklı bir kredi büyümesi elde edebileceğini öngörüyoruz.

– Mevduat fiyat rekabetinden korunma amaçlı sınırlı mevduat daralması. YKB’nin TL mevduaTürk Lirasıarı 4Ç20’de %3.7 daralırken YP mevduaTürk Lirasıarı ise %1 gibi sınırlı bir artış kaydetmiştir. Kredi büyümesinin yavaşladığı bu dönemde YKB’nin mevduat rekabetine girmediğini ve bu sayede de sektöre kıyasla çok daha iyi bir net faiz marjı yakaladığı görüşündeyiz. Bankanın sektörün aksine vadesiz mevduaTürk Lirasıarının toplam mevduat içerisindeki payını sınırlı da olsa (+40 bps) artırmış olması da marj oluşumuna takviye vermiştir. Toplamda mevduatın krediye dönüşüm oranı %98.3 ile rahat bir düzeydedir (TL tarafta %149). Güçlü SYR ile birlikte 2021 yılında YKB’nin yüksek bir kredi büyüme oranı elde edebileceğini düşünüyoruz.

– TÜFE’ye Bist100li bonolar net faiz marjını takviyeledi. TL mevduat ve swap giderleri dönemsel net faiz marjı üzerine olumsuz etki yaparken, TÜFE’ye Bist100li bonolar bu olumsuz etkiyi önemli ölçüde azaltmıştır. Bunun yanısıra TL kredilerin de yukarı yönlü fiyaTürk Lirasıaması ile marj açısından zor bir çeyrek olmasına rağmen daralma olmamasını önemli bir pozitif unsur olarak değerlendiriyoruz. 2021 yılının ilk çeyreği ve genelde ilk yarı yıl boyunca marj presnın sürmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise gerek kredilerin katkısı gerekse de fonlama maliyeTürk Lirasıerindeki gerileme ile marjın toparlanmasını ve tüm yıl için ~40 baz puan daralma olabileceğini düşünüyoruz.

– Yüksek karşılık oranları korunurken takipteki kredi oranı 30 bps artarak %6.4 oldu. Grup 2 kredilerin toplam krediler içerisindeki oranı 100 bps kadar artarak %15.9 olarak gerçekleşmiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin oranı ise 30 bps daralma ile %7.2 olmuştur. Herhangi bir aktiften silme/takipten satış olmadığı varsayımı altında takipteki kredi oranının 2021 yılında 80 bps kadar artmasını öngörüyoruz. Banka önemli ölçüde karşılık ayırmış olduğu için 2020 yılında %3.3 olarak hesapladığımız kredi risk maliyeti oranının 2021’de %2.3’e gerilemesi öngörüyoruz.

Kaynak: Dinamik MenkulYapı Kredi Bankası