Yapı Kredi Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (1.03.2021)

Öneri: AL

Kapanış 2,65 0,36
Hedef Fiyat 3,90 0,53

-Yapı Kredi Bankası 1944 yılında kurulmuştur ve perakende bankacılık odaklı özel sermayeli bir ticari bankadır. Banka’nın toplam halka açıklık oranı %30’dur. Banka’nın sermayesinin %40,95’lik kısmı Koç Grubu’nun yönetim hakimiyetinde olan Koç Finansal HizmeTürk Lirasıer A.Ş. (KFH)’ye, %9,02’si Koç Grubu’na, %20,00’si ise UniCredit (UCG)’e aittir.

-Aralık 2020 itibarıyla aktif büyüklüğü 460 milyar TL olan ve 835 şubesi ile faaliyet gösteren banka aktif büyüklüğü açısından özel sermayeli bankalar arasında 3. en büyük banka olarak faaliyet göstermektedir.

– Banka yenilikçi internet bankacılığı ve kredi karTürk Lirasıarında %16,6 düzeysindeki lider pazar payı ile diğer mevduat bankaları arasında elsonuçşli bir konumda bulunmaktadır.

-Bankanın rakiplerine göreceli kısa aktif pasif vade farkını, çekirdek bankacılık gelirlerindeki güçlü büyüme momentumunu, ödeme sistemleri ve işlem bankacılığı desteği ile devam eden güçlü komisyon geliri performansını, kredi ve mevduatta küçük ölçekli işlere odaklanma stratejisini ve rakip yaklaşıksının üzerinde ihtiyaTürk Lirasıı kredi karşılıkları polikasını gözönünde bulundurarak AL olan önerimizi koruyoruz. Sermaye yeterlilik rasyosu %18 olup sermaye tabanı güçlü düzeydedir.

– YKBNK için %19 sermaye maliyeti ve %5 uzun sürelili büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız 3,90TL’dir. Hedef fiyatımızın %47 artış potansiyeli bulunmaktadır.

-Hisse 2021 tahmini 3.5x F/K ve 0.4x F/DD (Benzerlerine göre %2 primli) çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2021 tahmini özkaynak karlılığı ise %12,4’tür. Bankanın değerleme çarpanlarının yerinde olduğunu düşünüyoruz.

– Hisse son bir ayda %8,4 Bist100 altı getiri sağlayarak %8,3 Bist100in altı getiri sağlayan banka Bist100inden hafif negatif ayrışmıştır.

– Bankanın net karının 2021 yılında 2020 yılına göre %25 artmasını modelliyoruz. 2021 yılı için marjlarda göreceli sınırlı daralma modelliyoruz.

-Banka yönetim kurulu 2020 yılsonu net dağıtılabilir dönem karından 500 milyon TL nakit kar payı dağıtımınının 25 Mart tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir. Hisse başına ödenecek brüt nakit kar payı 0,0591923 TL olup bu tutar 10.36% kar payı dağıtım oranı ve 2.2% temettü getirisine işaret etmektedir. Kar payı hak kullanım tarihi 01 Nisan 2021 olarak belirtilmiştir.

– Aktif-pasif vade farkı rakiplerinden kısa olan ve küçük ölçekli perakende mevduat yapısına sahip olan banka yüksek faiz ortamında rakiplerine göre avantajlı gözükmektedir. Küçük ölçekli perakende mevduat yapısı ve göreceli elsonuçşli TL Kredi/Mevduat rasyosu marj gelişimi için olumludur. 2021 yılı için marjlarda göreceli sınırlı 45 baz puan daralma bekliyoruz. (Bütçe: -30 baz puan).

– 2020 yılında gerçekleşen %1 daralmanın ardından ücret ve komisyon gelirlerinde 2021 yılında %13 artış modelliyoruz. Bankanın disiplinli maliyet kontrol yaklaşımı karlılığı korumada tampon sağlamaktadır. Banka yönetimi ise orta %10’lu artış beklemektedir.

– Rakip yaklaşıksının üzerinde ihtiyaTürk Lirasıı kredi karşılıkları. TL işletme kredilerinin krediler içindeki ağırlığı nispeten düşük olup bankanın KOBİ segmentinde oluşabilecek aktif kalitesi bozulmalarına daha az maruz kalabileceğini öngörüyoruz. TGA rasyosu 4Ç20’de %6,4 düzeysine gerilemiştir. (Bütçe: %6,5). İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları %17,5 ve %69,4 düzeylerindedir. Toplam kümülatif kredi riski maliyeti (net) 251 baz puan düzeysinde gerçekleşmiştir (Bütçe: <300 baz puan). Kredi riski maliyetinin 2021 yıl sonunda 210 baz puan düzeysinde gerçekleşmesini bekliyoruz. (Bütçe: <200 bps).

– Banka güçlü sermaye tabanı ve yüksek iç sermaye üretim kapasitesi ile potansiyel risklere karşı korunaklıdır Sermaye yeterlilik rasyoları %18 ve %15 düzeylerinde olup yasal gerekliliğin üzerindedir.

– Beklentimizden daha olumsuz seyreden sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyeTürk Lirasıeri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım