Yapı Kredi Hisse Önerisi / Yatırım Finansman – (20.10.2020)

Makro risklere rağmen cazip değerleme

Tavsiye: Endeks Üzeri Getiri
Hedef Fiyat: 3.10
Hisse Fiyatı (19/10/2020): 2.31
Getiri Potansiyeli: 34%

3Ç20’de artan ticari karlarla çeyreklik %23 net kar artışı tahmini

3Ç20 konsolide olmayan net kar tahminimiz olan 1,63mlrTL (çeyreklik +%23, yıllık +%67) %14,5 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir (2Ç20: %12,9). Çeyreklik net kat kardaki artışının temel sebebinin menkul kıymeTürk Lirasıerdeki kar realizasyonuna bağlı olarak 900mnTL’ye yükselen ticari kar olmasını bekliyoruz (2Ç20: 153mnTL). Diğer bir olumlu gelişmeninse çeyreklik %6 artışla 4,1mlrTL’ye yükselecek net faiz gelirlerinden gelmesini ve böylece fonlama maliyeTürk Lirasıerindeki sınırlı artış, 2Ç’de görece düşük kredi büyümesi ve 200mnTL’ye gerileye swap maliyeTürk Lirasıeriyle (2Ç20: 341mnTL) net faiz marjında hafif bir atış bekliyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %18 komisyon gelirlerinde ise yıllık %2 artış bekliyoruz. 2,9mlrTL (çeyreklik +%41, yıllık +%50) karşılık giderleriyle net kardaki artışın kısıTürk Lirasıanmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

2020 net kar tahminizi 4,1mlrTL’den 5,2mlrTL’ye revize ediyoruz

2020 net kar tahminimizi 5,2mlrTL’ye (yıllık +%43, %12,3 özkaynak karlılığı) yükseltiyoruz ve bu rakam Bloomberg olasılıksi olan 4,3mlrTL’nin %19 üzerindedir. Banka’nın fonlama maliyet artışının sınırlı kalması ve görece düşük kredi büyümesi düşünüldüğünde, kredi getirilerindeki muhtemel toparlanma ve menkul kıymet getirilerinde artışla (TÜFE’ye Bist100li getirilerle) artan faiz oranlarının net kar üstündeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Diğer taraftan varlık kalitesindeki belirsizlik ve döviz kurlarındaki volatiliteye bağlı olarak yüksek düzeylerde kalacak karşılık giderlerinin karlılığı sınırlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bunun yanında, regülasyonlara bağlı olarak komisyon gelirlerinin 2020’de yıllık %2 daralmasını bekliyoruz.

Hedef Fiyatımızı 2,6TL’den 3,1TL’ye yükseltiyoruz

Değerlememiz %14,1 (önceki %12,8) sürdürülebilir özsermaye karlılığı, 0,59x hedef PD/DD (önceki: 0,50x) %14 risksiz getiri oranı (önceki: %14,5) ve %6 hisse risk primi (değişmedi) varsayımlarına dayanmaktadır. Böylece, düşen hisse maliyeTürk Lirasıeri ve artan karlılık tahminleriyle hedef fiyatımız 2,6TL’den 3,1TL’ye yükseldi. Faiz oranlarında yüksek oranlarda normalleşme, risksiz getiri oranı ve hisse maliyetini artırarak hedef fiyatımızda aşağı yönlü risk potansiyeli taşısa da pozitif TL faizlerle Türkiye’nin CDS’inde aşağı yönlü trend devam edecek ve hisse risk primi varsayımımızı aşağı çekecektir.

Benzerlerine kıyasla cazip değerleme

YKBNK 2020T 0,42x PD/DD ve 3,8x F/K ile işlem görmektedir ve bu da takibimizdeki diğer özel bankalara kıyasla sırasıyla %15 ve %18 iskontoya işaret etmektedir. Banka’nın güçlü sermaye yapısı (2Ç20 %15,7 SYR, %13 Ana SYR), muhafazakar kredi verme ve görece yüksek karlılığı (3Ç özkaynak karlılığı: %14,5) düşünüldüğünde Banka değerlemesinin cazip düzeylerde olduğu görüşümüzü yineliyoruz.

%34 yukarı potansiyel ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi

Fonlama maliyeTürk Lirasıerindeki artış, beklenenin üzerinde provizyonlar ve kurlardaki volatilite değerlememiz üzerinde aşağı yönlü risklerken, kurlarda ve ekonomik büyümede normalleşme ile varlık kalitesindeki iyileşme yukarı yönlü risklerdir.

Kaynak: Yatırım Finansman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir