Yapı Kredi Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (3.05.2021)

Yapı Kredi Bankası 1Ç2021 Sonuçları (YKBNK, Öneri:  AL, HF: 3,55TL)

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 2,10 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 3,55 TL

Yapı Kredi Bankası’nın 2021 yılı birinci çeyrek net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %90 oranında artarak 1.453mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 1.315mn TL hem de piyasa olasılıksi olan 1.341mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, vergi giderinin olasılıkmizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka’nın yıllık kar büyümesi ise %28,6 oranında gerçekleşmiştir.

Artmaya devam eden mevduat faiz giderleri ile birlikte TÜFE Bist100li tahvillerden elde edilen gelirin 756mn TL azarak 1.061mn TL’ye gerilemesi sonrasında Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %26,4 oranında daralarak 3.710mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirleri ise %23,6 oranında artarak 1.654mn TL’ye çıkmış ve karı takviyelemiştir. Ticari zararın 794mn TL azalması da dönem karının çeyreksel bazda artmasına katkı yapmıştır. Döviz cinsinden takip edilen karşılıkların korunmasına bağlı kurlardaki yüksek artış kaynaklı 782mn TL gelir (önceki 352mn TL gider) oluşurken, 355mn TL artarak 1.384mn TL’ye çıkan swap giderleri ile birlikte ticari zarar 1Ç2021’de 234mn TL (önceki 1.028mn TL zarar) olmuştur. Öte yandan, karşılık giderlerinin kurlardaki artışa karşın %4,2 oranında düşerek 2.145mn TL’ye gerilemesi ve operasyonel giderlerin %16,4 oranında azalarak 2.165mn TL’ye gerilemesi karı takviyeleyen diğer kalemler olurlarken, iştirak gelirleri %73,4 oranında artmış ve 351mn TL’ye yükselmiştir. Ek olarak, son çeyrek vergi oranı ertelenmiş vergi oranı ile normal vergi oranları arasındaki fark nedeniyle yapılan düzeltme sonrası yüksek gerçekleşmişti. Bu çeyrekte vergi gideri 278mn TL gerçekleşerek çeyreksel bazda 178mn TL azalmıştır.

Yapı Kredi Bankası’nın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %13’ten %15 düzeysine yükseltilmesi ile tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 4,25TL’den 3,55TL’ye indiriyoruz. Yapı Kredi Bankası için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım