Ziraat Yatırım Hisse Öneri Portföyü – (17.11.2020)

Hisse Öneri Portföyü – Güncelleme

2020

* Aşağıdaki tabloda sehven yanlış girililen ağırlıklar düzeltilmiştir.

Hisse öneri tahvilümüzü hisse fiyaTürk Lirasıarındaki güncellemeler ve hisse performanslarına bağlı olarak güncelliyoruz. Buna göre öneri tahvilümüzden %15 ağırlıklı Koza Altın’ı (KOZAL) çıkartırken, Tofaş’ı (TOASO) %10 ağırlıkla öneri tahvilümüze ekliyoruz.

Ek olarak, tahvilümüzde yer alan BİM Mağazalar (BIMAS) ve Ülker Biskuvi (ULKER)’in ağırlıklarını %10’dan %5’e; Otokar’ın (OTKAR) ağırlığı da %15’ten %10’a çekilmiştir. Diğer taraftan Garanti BBVA (GARAN) ve Turkcell’in (TCELL) ağırlıklarını %10’dan, Tüpraş’ın (TUPRS) ağırlığını ise %5’ten %15’e yükseltilmiştir.

Ayrıca, ilk dokuz ay gerçekleşmeleri ardından öneri tahvilümüzde yer alan BIMAS, EREGL, OTKAR ve TUPRS hedef hisse fiyaTürk Lirasıarı güncellenirken, diğer hisselerin hedef fiyaTürk Lirasıarı değişmemiştir.

Yeni hisse tahvilümüz aşağıda yer almaktadır.

PORTFÖYE EKLENEN:

TOFAŞ (TOASO): Türkiye’nin en büyük 2. otomotiv üreticisi TOFAŞ %50 vergi diliminde kalmayı başaran modellerinin de katkısıyla yurtiçinde pazar liderliğini korumaktadır. Yurt dışı satışlarında da al-ya da-öde garantisinin sağladığı korumadan olumlu etkilenmektedir. Son dönemde 2021 sonu olarak duyurulan Doblo üretim projesinin 2022 sonuna kadar uzatılması ile Fiat & PSA grubu birleşmesinin yaratacağı orta/uzun sürelili fırsaTürk Lirasıarın hisse üzerinde önemli katalizörler olabileceğini düşünüyor ve hisse öneri tahvilümüze dahil ediyoruz.

PORTFÖYDEN ÇIKARILAN:

Koza Altın (KOZAL): Hisse ile ilgili «AL» önerimizi korumakla birlikte, aşı haberleriyle altın fiyaTürk Lirasıarında pres oluşması ve hissenin beklediğimiz performansı gösterememesi nedeniyle öneri tahvilümüzden çıkartıyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım Hisse Öneri Portföyü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir